Hakkımızda


1982 yılından itibaren birebir özel ders ve grup dersleri vererek yüzlerce öğrenciye Türkiye’nin en seçkin Anadolu Liseleri ile Özel Yabancı Kolejlerini kazandırıp, Türkiye dereceleri yaptırdım. Aynı yıllarda Galatasaray Lisesinin hafta sonu kurslarında test yönetmeni, Milliyet ve Güneş gazetelerinde ise Anadolu Liseleri sınavlarının cevap anahtarını hazırlayan kadroda uzman öğretmen olarak görev aldım. Bu süreçte ders verdiğim yüzlerce öğrencide mevcut dershane modelinin yarattığı eksiklikleri, olumsuzlukları, yanlış  ölçme sonuçlarını gözlemledim; eğitim ve öğretimin toptancı ticari bir anlayışla yapılmadığı, her öğrencinin öğrenme stilinin saptandığı, kişiye özgü öğretim modelinin uygulandığı dershanemizi 2003 yılında açmaya karar verdim.

Başarılı bir öğretmenlik geçmişimi kurumsal kimlikle bütünleştirip ve alanın en iyisi, en başarılısı ve en özgünü olmak için ilkeli olmayı, seçici davranmayı ve kaliteyi amaç edindim.

Dershanemiz gerek kurucusu ve kuruluş amacı gerekse deneyim, gözlem, değerlendirme ve birikimi ile bu misyon ve vizyona sahip olamayan hiçbir dershane ile karşılaştırılamaz.

Dershanemizde her öğrenciyi tanıyan ve onlarla ilgilenmeyi zevk sayan, dünyadaki gelişmeleri takip eden, karşılaştığı güçlüklerden yılmayan, emeği sömürülmeyen, alanının en etkin öğretmenleri “doğru hedefler koyan“, “ne istediğini bilen“, “hedefe odaklanan” bir sorumlulukla Türkiye’nin en başarılı öğrencilerini yetiştirmenin heyecanını duymaktadır.

Sayısal verilere bakıldığında İstanbul genelinde son 10 yılın LGS, OKS ve SBS sınavlarında 100 soruda en çok 25 netin yapılabildiği, her 100 öğrenciden ancak 5’nin Anadolu Lisesi kazanma şansının olduğu görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında bireysel ve kurumsal olarak her yıl %90’nın üzerinde başarıyı yakalayan ilk ve tek dershanedir.

Ben ve tüm çalışanlarım gerek kişisel disiplinimiz gerekse bütün süreci kontrol eden enerjimiz ile bütün dünyayı anlayan aydınlık Türkiye’nin Atatürkçü, çağdaş, laik, ilerici gençlerinin geleceklerini tahmin etmiyor onları yaratmaya çalışıyoruz.

Saygı ve Sevgilerimle

Hasan AĞCA
Kurucu