LGS


ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) NEDİR?

İlköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmelerini sekizinci senenin sonunda seviye ve performans ölçümüyle alacakları puanlara göre yapmayı esas alan öğrenci odaklı yeni bir değerlendirme ve yerleştirme sistemidir.

SİSTEMİN TEMEL BEKLENTİSİ

İlköğretimde uygulanan yeni öğretim programlarının temel felsefesinin yerleşmesini, başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve ortaöğretime geçişte sürece dayalı ve nesnel bir yerleştirme sistemi geliştirmektir.

Yıl Sonu Başarı Puanı ( YBP )

İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında; öğrencinin o yıl derslerden aldığı her dersin yıl sonu puanlarının haftalık ders saatiyle çarpılarak elde edilen ağırlıklı yıl sonu puan toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümüyle hesaplanan puandır.

Yıl Sonu Başarı Puanı öğrencinin yıl boyunca elde ettiği kazanımların puana dönüşmüş ifadesidir. Her dersin başarısı 100 tam puan üzerinden yapılır. Bu puan, ortaöğretime geçişte (yerel yerleştirme)  %30 etkilidir.

SİSTEMİN UYGULANMASI
LGS’YE İLİŞKİN UYGULAMA

LGS ne zaman yapılır?
Sınav, yılda bir kez haziran ayı içerisinde yapılır ve telafisi olmaz.

LGS SORU SAYILARI / AĞIRLIK KATSAYILARI

Lise Giriş Sınavı’nda Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil,  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden çoktan seçmeli sorular sorulacaktır.

Soru sayıları Türkçe (20), Matematik (20), Fen Bilgisi (20), İnkılap Tarihi (10), Yabancı Dil (10) şeklinde belirlenmiştir.

Soru içeriğinin öğretim programları odaklı olması, okulda sunulan eğitim ve öğretime dayalı olarak hazırlanması esas alınacaktır. Sorular öğrencinin öğrenim gördüğü yıla ait olacak ve geçmiş yılları kapsamayacaktır.
Müzik, Beden Eğitimi, Resim İş ve Seçmeli Dersler ile Rehberlik ve Sosyal etkinliklerden soru sorulmayacaktır.

Lise Giriş Sınavında test ağırlık katsayıları Türkçe 4, Matematik 4, Fen Bilgisi 4; İnkılap Tarihi 1, Yabancı Dil 1, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için 1 olacaktır. Üç yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürecektir. Örneğin, Türkçe testinde 16 doğru 3 yanlış yapan bir öğrencinin neti 15 olacaktır. Bu da 15×4= 60 olarak puana katkı sağlayacaktır.

Sınavda tek puan türü hesaplanacaktır.

LGS NASIL UYGULANACAK?

Sınav iki oturum şeklinde belirlenmiş olup Sözel Bölüm ve Sayısal Bölüm olarak iki saat ara ile gerçekleştirilecektir.
İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere uygulanacaktır.

  1. sınıfın sonunda tercih başvuruları alındıktan sonra puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre yerleştirme yapılacaktır.

Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler ve Anadolu Öğretmen Liselerine yerleştirme; öğrencilerin Ortaöğretime Yerleştirme Puanı, Bakanlık tarafından belirlenen baraj düzeyini geçmiş olmaları şartı ve tercih sıralamalarına göre yapılacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
LGS, Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme olmak üzere iki şekilde değerlendirilecektir. Merkezi yerleştirmede, puan ile öğrenci olan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu teknik liseleri ve Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme yapılacaktır. Yerel yerleştirmede ise 3 okul türünden (Anadolu liseleri, Anadolu teknik liseleri ve Anadolu imam hatip liseleri) 5 tercih ile yerleştirme yapılacaktır.

Özel okullar merkezi yerleştirme puanı ile belirledikleri taban puanlar doğrultusunda öğrenci alacaktır. Özel okul ve yabancı okul yerleştirmeleri, Anadolu lisesi, fen lisesi, Anadolu teknik liseleri yerleştirmelerinden önce yapılmaktadır.

Özel bir okula kesin kayıt yaptıran adaylar, Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercih başvurusunda bulunamayacaklardır. Bu haklarını MEB’in belirlediği nakil dönemlerinde kullanabileceklerdir.